IT Szkoła to platforma edukacyjna z nieograniczonym dostępem do bezpłatnych zasobów z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Nasi uczniowie mają możliwość uczestnictwa w tym programie, biorą udział w konkursach oraz uczestniczą w wykładach zdalnych.
Cele jakie realizowane są w programie:
podwyższanie kompetencji ICT uczniów, niezbędnych do dalszego kształcenia na studiach wyższych, podjęcia zatrudnienia lub potrzeb samokształcenia
podwyższanie kompetencji nauczycieli w zakresie wybranych obszarów informatyki
aktywizacja działań szkół na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego (wyłonienie najbardziej aktywnych szkół poprzez prowadzony ranking online).