Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 PONOWNIE W NASZEJ SZKOLE

Z radością informujemy, że nasza szkoła po raz kolejny w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (na lata 2021-2025) otrzymała 15 000 złotych (w tym 3 000 z budżetu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego), które zostaną przeznaczone na wyposażenie biblioteki, promocję czytelnictwa oraz zakup nowości wydawniczych.
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 ” jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2021-2025, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.
Cel ten realizowany będzie przez finansowe wsparcie modernizacji, budowy lub przebudowy placówek bibliotecznych w mniejszych miejscowościach, oraz bieżące uzupełnianie zbiorów bibliotek publicznych i szkolnych o nowości wydawnicze.
Operator Priorytetu – Ministerstwo Edukacji i Nauki