Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 –„Aktywna tablica”.

Program ten opiera się na założeniu, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz na założeniu, że rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.

 

Międzyszkolna Sieć Współpracy – to sieć składająca się z 3 szkół ponadgimnazjalnych powiatu bieruńsko-lędzińskiego:
Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach
Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu
Liceum Ogólnokształcącego w Bieruniu

Zapraszamy na lekcje otwarte:

wtorek, 27.04.2021 godz. 8.00 link

środa 19.05.2021 godz. 12.25 link